Popkoor Hoge Noot

Organisatie van het koor

Het bestuur van Popkoor Hoge Noot bestaat uit

  • Pauline Geldhof, voorzitter
  • José Klunder, penningmeester
  • Rian Spoelder, secretaris

Alle koorleden vervullen in meer of mindere mate een rol binnen de organisatie van het koor. Iedereen zit in een commissie, bijv. cateringcommissie, kledingcommissie, repertoirecommissie.